Prima Pagina Stiri Noi reglementari privind Registrul operatorilor intracomunitari - partea I
Cautare
Categorii

Noi reglementari privind Registrul operatorilor intracomunitari - partea I

 

In Monitorul Oficial nr. 587 din 17 august a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1180/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Modificarile aduse de Ordinul ANAF nr. 1180/2012 privesc procedura de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari (ROI) si radierea din oficiu a contribuabilor. De asemenea, a fost definita notiunea de "asociati". Astfel, in sensul art. 158^2 din Codul fiscal prin asociati se inteleg acei asociati care detin minimum 5% din capitalul social al societatii. Daca impotriva acestor asociati sau impotriva administratorilor s-a pus in miscare actiunea penala in legatura cu operatiuni intracomunitare, societatea comerciala nu poate fi inscrisa in Registrul operatorilor intracomunitari sau este radiata din acest registru, dupa caz.

Procedura de inscriere in Registrul operatorilor intracomunitari

Ordinul ANAF aduce modificari in ceea ce priveste documentele pe care contribuabilii trebuie sa le depuna la organul fiscal in vederea inscrierii in ROI. Astfel, noile reglementari prevad urmatoarele documente:

- formularul 095 - "Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari";

- certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din  Romania ale administratorilor, in cazul societatilor pe actiuni, inclusiv a celor in comandita pe actiuni;

- certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor si ale asociatilor care detin minim 5% din capitalul social al societatii, in cazul celorlalte forme de societati comerciale; 

- documentele prevazute la punctele 4 si 5, dupa caz, cu privire la inscrierile in certificatul de cazier judiciar;

- NOU!!!  copia actului constitutiv depus la oficiul registrul comertului in vederea inmatricularii din care sa rezulte repartizarea capitalului social intre asociati, valabila la data solicitarii inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari.

Contribuabilii care solicita inscrierea in Registrul Operatorilor Intracomunitari, de la data inregistrarii in scopuri de TVA trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul 095, odata cu formularul 098 "Cerere de inregistrare in scopuri de TVA, conform art.153 alin.(1) litera (a) din Codul fiscal" sau, dupa caz, cu declaratiile de inregistrare fiscala/de mentiuni prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA conform art.153 sau 153^1 din Codul fiscal.

Modificarile legislative aduse Codului fiscal in domeniul inregistrarii in scopuri de TVA si al inregistrarii in Registrul operatorilor intracomunitari au dus la necesitatea modificarii Ordinului ANAF nr. 2101/2010 in ceea ce priveste termenul in care organul fiscal putea emite decizia de aprobare sau de respingere a cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari a persoanelor impozabile care solicita inregistrarea in acest registru odata cu inregistrarea in scopuri de TVA. Daca anterior acestei modificari, aprobarea sau respingerea cererii de inregistrare in  Registrul operatorilor  intracomunitari era dispusa de organul fiscal in termen de 10 zile de la data inregistrarii cererii, conform noilor prevederi aprobarea sau respingerea se dispune odata cu inregistrarea in scopuri de TVA sau, dupa caz, odata cu comunicarea deciziei de respingere a cererii de inregistrare in scopuri de TVA.


Taguri: calculator tva  calculator de taxe  semnatura digitala  impozit  contabilitate firma  infiintare firma  anaf  cod fiscal  consultanta fiscala
TVA
Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, inregistrate in scopuri de TVA, care intentioneaza sa desfasoare operatiuni intracomunitare trebuie... mai mult

Comanda
telefonic
0244.55.00.11
0732.22.33.55
Sondaj de opinie