Prima Pagina Stiri Reinregistrarea in scopuri de TVA in cazul anularii pentru neevidentierea niciunei operatiuni in deconturile de taxa depuse
Cautare
Categorii

Reinregistrarea in scopuri de TVA in cazul anularii pentru neevidentierea niciunei operatiuni in deconturile de taxa depuse

 

Potrivit proiectului de ordin al ANAF, in cazul in care inregistrarea in scopuri de TVA a fost anulata pentru nedepunerea niciunui decont de taxa, in conditiile prevazute de art. 153 alin. 9 lit. e) din Codul fiscal, pentru reinregistrarea in scopuri de TVA persoana impozabila depune cererea de inregistrare, formularul 099 „Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. 9^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare”, in maximum 180 de zile de la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA, potrivit art. 153 alin. 9^1 lit. d) din Codul fiscal, insotita de certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte datele de identificare ale asociatilor si administratorilor persoanei impozabile la data depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA, in cazul societatilor comerciale inmatriculate in registrul comertului. Prin completarea casetei corespunzatoare din cererea de inregistrare, persoana impozabila declara pe propria raspundere ca va desfasura activitati economice cel tarziu in cursul lunii urmatoare celei in care solicita  inregistrarea.

Respingerea cererii. Daca cererea de inregistrare in scopuri de TVA este depusa peste termenul de 180 de zile, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA, in temeiul art. 153 alin. 9^1 lit. d) teza a III-a din Codul fiscal. 

Examinarea cererii de reinregistrare in scopuri de TVA cade in sarcina compartimentului de specialitate care analizeaza informatiile cuprinse in cerere si, dupa caz, in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora. De asemenea, verifica daca temeiul legal al solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul deinregistrare in scopuri de TVA.

Daca cererea sau documentatia anexata sunt incomplete ori incorecte, organul fiscal notifica solicitantul in vederea corectarii, aplicandu-se corespunzator dispozitiile art. 70 alin. 2 din Codul de procedura fiscala. Notificarea, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr.1 la proiectul de ordin, va cuprinde si erorile constatate. Notificarea se comunica potrivit prevederilor art. 44 din Codul de procedura fiscala. In cazul in care, persoana impozabila nu se prezinta in termen de 15 zile de la primirea notificarii, pentru corectarea si/sau completarea cererii si/sau a documentatiei, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind respingereacererii de inregistrare in scopuri de TVA.

Daca cererea este corect completata  si depusa in termen,  compartimentului de specialitate verifica daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazuta la art. 153 alin. 9 lit. a)–e) din Codul fiscal.

Daca persoana impozabila se incadreaza in alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate intocmeste referatul  si proiectul de decizie privind respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante. Persoana impozabila poate depune o noua cerere de inregistrare in scopuri de TVA, deindata ce remediaza situatia care a condus la respingerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA.

 Aprobarea cererii. Daca persoana impozabila nu se incadreaza in nicio alta situatie de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazuta la art. 153 alin. 9 lit. a)–e) din Codul fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste referatul si proiectul de decizie privind inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile solicitante.


Taguri: anaf  cod fiscal  TVA  cazier fiscal  consultanta fiscala  contabilitate firma  infiintare firma
Platitor de TVA sau Neplatitor de TVA?
Aceasta este o decizie foarte importanta avand in vedere cota de tva de 24%. Dupa infiintarea unui SRL/PFA/II/IF veti putea opta pentru a fi Platitor de TVA... mai mult
TVA
Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, inregistrate in scopuri de TVA, care intentioneaza sa desfasoare operatiuni intracomunitare trebuie... mai mult

Comanda
telefonic
0244.55.00.11
0732.22.33.55
Sondaj de opinie