Cautare
Categorii

Divizare SRL

 

Definitia serviciului:

Restructurarea, retehnologizarea, dorinta de sporire a gradului de profitabilitate sau existenta unor deficiente în cadrul unor firme, la care se adauga alte considerente economice si sociale, sunt cativa dintre factorii care ii determina pe administratorii, patronii sau actionarii unor societati comerciale sa recurga la divizarea acestor entitati economice. Divizarea se poate face prin impartirea intregului patrimoniu al elementelor de activ si de pasiv ale unei societati comerciale care isi inceteaza existenta, intre doua sau mai multe societati comerciale existente sau care iau astfel fiinta. Divizarea se poate face si prin impartirea doar a unei parti din patrimoniul societatii comerciale, partea care se desprinde se transmite catre una sau mai multe societati comerciale existente sau care iau astfel fiinta. In aceasta situatie societatea din care s-a desprins o parte din patrimoniu nu isi inceteaza existenta.

In sectiunea Utile gasiti documentele necesare pentru divizare SRL, precum si alte informatii utile.

Documente necesare divizare SRL:

- Hotararea de principiu a adunarii generale extraordinare a actionarilor privind divizarea societatii si mandatarea administratorilor sa intocmeasca PROIECTUL DE DIVIZARE

Modul de lucru:

Noi va pregatim dosarul pentru Divizare SRL, gata de a fi depus la Oficiul Registrului Comertului, prin intocmirea urmatoarelor etape:

1. Depunerea hotararii AGA la ONRC pentru a fi mentionata in Registru si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-IV-a, impreuna cu Proiectul de divizare;

2. Obtinerea  rezervarii DENUMIRII NOII SOCIETATI CARE SE VA CONSTITUI PRIN DIVIZARE de la ORC;

3. Intocmirea  unui PROIECT DE DIVIZARE - art.241 din lege

4. PROIECTUL DE DIVIZARE, semnat de reprezentantii societatii care se divide, se depune la ORC de la sediul societatii, cu cel putin 90 de zile inainte de data la care se doreste divizarea. (art. 242 alin. 1 (doua luni plus o luna) din lege);

5. Proiectul de divizarea, vizat de judecatorul delegat se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a -IV-a pe cheltuiala societatii, integral sau in extras, conform cererii partii si a dispozitiei judecatoruluidelegat - art. 242 alin. 2;

6. De la data publicarii in Monitorul Oficial a proiectului de divizare, creditorii societatii pot face opozitie la proiect, conform art. 62 din lege. Opozitia suspenda executarea divizarii pana la rezolvarea irevocabila a opozitiei, daca este cazul;

7. Suspendarea de la tranzactionare a actiunilor societatii pe toata durata operatiunilor de divizarea - conform art. 133 din Regulamentul CNVMR nr. 1/2006 de aplicarea legii nr. 294/2004 privind valorile mobiliare, incepand de la hotarirea agea pana la finalizarea acestora, dupa reglarea patrimoniala, conform punctului 16 de mai jos si informari periodice legat de etapele divizarii, conform art. 103 din acelasi Regulament nr. 1/2006;

8. Se numeste un expert evaluator agreat si de CNVMR, privind evaluarea patrimoniului noii societati si modul de convertire in actiuni, conform art. 215 si art. 243 ind. 2(3) si art. 2433 din lege. Expertii se numesc de catre judecatorul delegat de la ORC, la solicitarea societatii care se divide;

9. Administratorii societatii care se divide intocmesc un RAPORT SCRIS, in detaliu care explica proiectul de divizare, precizeaza fundamentarea juridica si economica si date privitoare la rata de schimb a actiunilor si criteriul de repartizare a actiunilor, dificultati legate de realizarea evaluarii, date legate de raportul de evaluare - art. 243 ind. 2 din lege;

10. Se pune la dispozitia actionarilor de catre administratori documentele legate de divizarea, timp de 30 de zile, inainte de data adunarii generale a actionarilor, la sediul socitatii, concomitent cu convocarea agea, dupa trecerea a doua luni pentru exprimarea dreptului la opozitie de catre creditori, iar in actele de convocare se va specifica ca actele se afla la dispozitia actionarilor, pentru a-si exprima pozitia. Actele sunt: proiectul de divizarea publicat in MO, daca nu s-a facut opozitie; raportul intocmit de administratori, conform punctul 8 de mai sus; situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune, pe ultimii 3 ani; situatiile financiare actuale, cu cel mult 3 luni anterior datei de divizare; raportul auditorilor la situatiile financiare si la divizare; raportul expertilor numiti de judecatorul delegat de la ORC, conform punctului 7 de mai sus; evidenta contractelor cu valori mai mari de 10.000 lei in curs de executare si modul de repartizarea lor la viitoarea societate care se va constitui ca efect a divizarii; - art. 244 dinlege. Proiectul actului constitutiv al noii societati care se va constitui prin divizare si proiectul de modificare a societatii care se divide, cu toate acte care probeaza continutul. In practica, este recomandat sa se transmita fiecarui actionar o adresa prin care este invitat sa -si exprime in scris obtiunea pentru societatea la care doreste sa fie actionar, fie la societatea care se divide, fie la noua societate, in constituire. Exprimare optiunii in scris de catre actionar, elimina orice fel de divergente ulterioare.

 

Comanda acum Divizare SRL!

 


Taguri:   infiintare firma  reorganizare firma  divizare firma

Comanda
telefonic
0244.55.00.11
0732.22.33.55
Sondaj de opinie


Ultimele pagini vizualizate
1. Divizare srl