Prima Pagina SSM-SU Legislatie SSM - SU
Cautare
Categorii

Legislatie SSM - SU

 

Legislatie SSM (Protectia Muncii)

Ordonanta de urgenta nr. 200 din 9 noiembrie 2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 96 din 14 octombrie 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

Ordonanta de Urgenta nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca

NORME METODOLOGICE din 7 aprilie 2004 de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca

Hotararea 1058 din 09.08.2006 provind protectia lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive

Hotararea nr. 1050 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de foraj

Hotararea nr. 1049 din 09/08/2006 privind cerintele minime pentru asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva

Hotararea nr. 1028 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate în munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

Hotararea nr. 1007 din 02/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor

Hotarâre nr. 493 din 12.04.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot

Hotarare de Guvern nr. 1876 din 22 decembrie 2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii

Hotararea Nr. 1092 din 16 august 2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti biologici în munca

Hotararea nr. 1091 din 16/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

Hotararea de Guvern nr. 1051/9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor

Hotararea nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucrători a echipamentelor individuale de protectie

Hotararea de Guvern nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca

Hotarare de Guvern nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

Hotarare nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

HOTARARE nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 completata cu HG 955/2010

 

Legislatie PSI (SU)

ORDIN nr. 712 din 2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta

O.M.A.I. nr.647/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase

O.M.A.I. nr. 132/2007 Metodologia de elaborare a Planului de analiza si acoperire a riscurilor si a Structurii-cadru a Planului de analiza si acoperire a riscului

O.M.A.I. nr.130/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

O.M.A.I. nr.108/2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice- D.G.P.S.I-004

O.M.A.I. nr.106/2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic

H.G.R. nr.1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu

H.G.R. nr.642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitatilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici

LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila

Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

 


Taguri: instruire ssm su  plan de prevenire si protectie  evaluare riscuri  fisa protectia muncii  instructiuni ssm  norme protectia muncii  Protectia muncii

Comanda
telefonic
0244.55.00.11
0732.22.33.55
Sondaj de opinie


Ultimele pagini vizualizate
1. Legislatie ssm su