Prima Pagina Stiri Obligatia depunerii raportarilor contabile - partea a II-a
Cautare
Categorii

Obligatia depunerii raportarilor contabile - partea a II-a

 

Completare si depunere

Agentii economici vor depune raportarile contabile la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in format hartie si in format electronic sau numai in forma electronica pe portalul www. e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa. Formatul electronic al raportarilor contabile depuse pe internet sau la unitatile teritoriale ale MFP consta intr-un fisier .pdf la care este atasat un fisier .xml.

In acest sens, agentii economici vor putea depune raportarile contabile fie la registratura unitatilor teritoriale ale MFP sau la oficiile postale, prin scrisori cu valoare declarata, pe suport magnetic, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta elaborat de MFP, semnate si stampilate, potrivit legii, sau numai in forma electronica pe portalul www.e-guvernare.ro, avand atasata o semnatura electronica extinsa.

Raportarile contabile se compun din trei formulare:

- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cod 10;

- Contul de profit si pierdere, cod 20;

- Date informative, cod 30.

Formatul electronic al raportarilor contabile continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de MFP.

Semnaturi

 Raportarile contabile la 30 iunie 2012 sunt semnate de persoanele in drept, cuprinzand si numele in clar al acestora. Randul corespunzator calitatii persoanei care a intocmit raportarile contabile se completeaza astfel:

- directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie, potrivit legii;

- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

Prin alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie se intelege orice persoana angajata, potrivit legii, care indeplineste conditiile prevazute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Raportarile contabile la 30 iunie 2012 se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.

Termen de depunere - 16 august 2012.

Sanctiuni

Nedepunerea raportarilor contabile la 30 iunie 2012 in conditiile prevazute de ordin se sanctioneaza conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin urmare, pentru neintocmirea, nesemnarea si nedepunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale MFP a raportarilor contabile – se sanctioneaza cu amenda, astfel:

⇒ cele referitoare la intocmire si semnare, cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei;

⇒ cea referitoare la depunerea in termenul legal:

- cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare;

- cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare;

- cu amenda de la 1.500 lei la 4.500 lei, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare.

 

Sursa: Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 879 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2012 a operatorilor economici, M.O. nr. 427 din 27 iunie 2012


Taguri: calculator tva  calculator de taxe  semnatura digitala  impozit  contabilitate firma  infiintare firma  anaf  cod fiscal  consultanta fiscala
Care sunt conditiile pentru ca o cheltuiala sa fie considerata deductibila la PFA/II/IF ?
Potrivit pct 37 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile efectuate in scopul... mai mult
Care este termenul de prescriere a obligatiilor fiscale?
Exista doua situatii de prescriere a dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale, astfel: - Cu exceptia cazului in care legea dispune altfel, in... mai mult
Cind se completeaza declaratia de inregistrare fiscala si declaratia de mentiuni pentru persoane fizice?
In timp ce declaratia de inregistrare trebuie completata o singura data, si anume cu ocazia primei inregistrari fiscale, care de obicei coincide cu... mai mult

Comanda
telefonic
0244.55.00.11
0732.22.33.55
Sondaj de opinie