Prima Pagina Contabilitate Declararatia 112
Cautare
Categorii

Declararatia 112

 

Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2010 s-a realizat unificarea bazei legale privind reglementarea impozitarii veniturilor si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente.
"Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate", formular 112, a fost aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 1.397/2010.
Declaratia se depune, lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza obligatia fiscala si se utilizeaza pentru declararea contributiilor sociale si a impozitului pentru veniturile realizate incepand cu data de 1 ianuarie 2011, cu termen de declarare 25 februarie 2011.

Potrivit Ordonantei Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, Declaratia unica D112 se depune trimestrial de anumite entitati. Au obligatia de a depune trimestrial Declaratia 112:

- asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, cu exceptia institutiilor publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati inclusiv;

- persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca;

- persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de pana la 3 salariati inclusiv;

- persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care in anul anterior au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati inclusiv.

Verifica depunerea Declaratia 112


Taguri: calculator de taxe  semnatura digitala  declaratia 112  impozit  contabilitate firma  infiintare firma  anaf  cod fiscal  consultanta fiscala
In cazul obtinerii de venituri din activitati independente este obligatorie achitarea contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate?
Potrivit prevederilor art.257 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi... mai mult
contributii sociale
Ce contributii i se vor retine la un administrator remunerat cu o indemnizatie pe baza de contract de mandat ,si cum se vor declara in D.112? mai mult

Comanda
telefonic
0244.55.00.11
0732.22.33.55
Sondaj de opinie


Ultimele pagini vizualizate
1. Declararatia 112