Prima Pagina Stiri Acte solicitate in cazul unui control ITM
Cautare
Categorii

Acte solicitate in cazul unui control ITM

 

Inspectia Muncii este autoritatea nationala in domeniile relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca. Inspectia Muncii controleaza aplicarea reglementarilor generale si specifice in domeniul relatiilor de munca. Sunt controlate toate categoriile de angajatori, in legatura cu acordarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor fata de salariatii care desfasoara activitate in baza unui contract individual de munca. Controlul se poate desfasura in diverse moduri, in functie de obiectivele urmarite si de specificul unitatii. Inspectia Muncii este o institutie care poate adopta masuri coercitive, ce implica autoritatea statului, in situatia in care entitatile controlate nu respecta conduita legala in domeniul relatiilor de munca.

Potrivit art. 19 din Legea 108/1999 republicata, "inspectorii de munca, purtand asupra lor legitimatia si insigna care atesta functia pe care o indeplinesc in exercitarea atributiilor stabilite prin lege, au urmatoarele drepturi:

a) sa aiba acces liber, permanent si fara instiintare prealabila in sediul oricarui angajator si in orice alt loc de munca organizat de persoane fizice sau juridice;

......................................................................................

c) sa solicite angajatorului sau reprezentantului legal al acestuia, precum si salariatilor, singuri ori in prezenta martorilor, documentele si informatiile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetarii evenimentelor;"

Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei impiedicarea in orice mod a inspectorilor de munca sa exercite, total sau partial, controlul ori sa efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice actiune sau inactiune a conducatorului unitatii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate in locatiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei gasite la locul de munca de a completa fisa de identificare sau de a da informatii despre evenimentul cercetat.

Documentele solicitate angajatorilor de catre inspectorii de munca in cadrul actiunilor de control in domeniul relatiilor de munca:

1. Registrul unic de control

2. Actele constitutive ale angajatorului

3. Registrul general de evidenta a salariatilor

Dosarele de personal ale salariatilor

4. Aprobarea de pastrare si completare a carnetelor de munca

Carnetele de munca (in cazul angajatorilor care le pastreaza si completeaza)

5. Contractul colectiv de munca (unde este cazul)

6. Regulamentul intern

In sectiunea Utile gasiti lista detaliata a documentelor solicitate de catre inspectorii de munca in cadrul actiunilor de control in domeniul relatiilor de munca, precum si lista documentelor solicitate in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Indiferent de forma de organizare, angajatorul are obligatia sa intocmeasca si sa prezinte, la solicitarea inspectorului de munca, in cadrul actiunilor de control, toate documentele aferente domeniului securitatii si sanatatii in munca SSM-SU, prevazute in anexele care fac parte integranta din H.G. nr.1425/2006,  precum si alte documente necesare efectuarii controlului.


Taguri: instruire ssm su  plan de prevenire si protectie  evaluare riscuri  fisa protectia muncii  instructiuni ssm  norme protectia muncii  Protectia muncii

Comanda
telefonic
0244.55.00.11
0732.22.33.55
Sondaj de opinie


Ultimele pagini vizualizate
1. Acte solicitate in cazul unui control itm