Prima Pagina Stiri Legalitatea si opozabilitatea contractului de cesiune de parti sociale
Cautare
Categorii

Legalitatea si opozabilitatea contractului de cesiune de parti sociale

 

Principalul efect juridic al contractului de cesiune de parti sociale este acela ca cedentul, adica cel care cedeaza partile sociale, iese din societatea respectiva, pierzandu-si calitatea de asociat, iar cesionarul, cel care preia partile sociale, continua activitatea societatii, prin dobandirea/continuarea calitatii de asociat al acesteia.

In mod frecvent insa se confunda un aspect: prin semnarea contractului de cesiune de parti sociale de catre cedent si cesionar nu se intelege ca cedentul este liberat de orice obligatii existente la data cesiunii. In momentul semnarii lui, contractul de cesiune de parti sociale produce efecte doar intre partile semnatare. Pentru ca efectele contractului de cesiune sa poate fi opozabile si tertelor persoane, acesta trebuie inregistrat la Registrul Comertului. Prin inregistrarea cesiunii la Registrul Comertului si hotararea judecatorului delegat, cesiunea devine opozabila tertelor persoane, care, astfel, vor lua la cunostinta de schimbarile survenite in cadrul societatii. Mai mult de atat, deoarece efectele cesiunii se produc din momentul inscrierii la registrul comertului, raspunderea cedentului subzista pana la aceasta data. Cedentul nu va putea fi exonerat de raspundere, in cazul unor acte sau fapte ilicite, prin invocarea contractului de cesiune, deoarece, simpla semnare a contractului, nefinalizata cu inregistrarea sa, nu il pune la adapost; in aceste conditii, contractul produce efecte, dar doar intre partile semnatare.

Din momentul inregistrarii cesiunii partilor sociale la Registrul Comertului, noul asociat (cesionarul) va prelua societatea in stadiul in care este, prin posibilitatea angajarii raspunderii acestuia, in calitate de asociat, iar in anumite cazuri si ca administrator, atunci cand cesionarul cumuleaza calitatea de asociat cu cea de administrator. Raspunderea cesionarului se angajeaza din momentul inregistrarii cesiunii si pentru viitor, in niciun caz pentru cauze anterioare, indiferent daca in contractul de cesiune se stipuleaza altceva.

In ceea ce priveste legalitatea unor clauze stipulate in contractul de cesiune, trebuie facuta distinctia anumitor situatii care se ivesc in practica: prin contractul de cesiune de parti sociale, in care are loc transferul tuturor partilor sociale, realizandu-se si o modificare in structura asociatilor, se pot stipula clauze prin care cesionarul declara ca este de acord sa preia anumite datorii ale societatii, asumandu-si raspunderea sa le plateasca si, in acest fel, cedentul fiind eliberat de obligatia respectiva; prin contractul de cesiune nu se pot stipula clauze prin care cesionarul se obliga si isi asuma raspunderea pentru anumite fapte ilicite, de natura penala, deoarece, in acest caz, raspunderea este personala.

O alta problema este cea a platii dividendelor. Legea 31/1990 prevede in mod clar faptul ca dividendele care se cuvin dupa data transmiterii partilor sociale apartin cesionarului, in afara de cazul in care partile au convenit altfel. Prin urmare, partile din contractul de cesiune pot prevedea in contract o clauza are sa stabileasca un alt mod de incasare a dividendelor.

Pentru a se asigura legalitatea contractului, trebuie sa se tina cont de:

- prevederile din actul constitutiv al societatii, care poate contine clauze speciale referitoare la posibilitatea cesiunii partilor sociale stabilite de asociatii fondatori la infiintarea societatii;

- prevederile legale speciale (legea prevede ca cesiunea externa a partilor sociale intr-un SRL cu mai multi asociati se poate realiza numai prin hotararea adunarii generale a asociatilor, prin intrunirea cvorumului asociatilor reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social. Fiind o prevedere legala expresa, partile nu pot deroga de la aceasta. Neintelegerile cu privire la realizarea cesiunii si neintrunirea cvorumului pot duce la solicitarea dizolvarii societatii, atunci cand asociatii nu mai pot continua activitatea societatii respective).

Valoarea contractului de cesiune reprezinta un alt aspect ce trebuie avut in vedere. Contractul de cesiune de parti sociale se poate face fie la valoarea nominala a partilor sociale, fie la o alta valoare, mai mare, caz in care se vor plati si impozitele si taxele aferente tranzactiei. Determinarea castigului  se efectueaza la data incheierii tranzactiei, pe baza contractului incheiat intre parti. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine dobanditorului, adica cesionarului in cazul existentei unui castig. Calculul si retinerea impozitului de catre cesionar se efectueaza la momentul incheierii tranzactiei, pe baza contractului incheiat intre parti. Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului, la fiecare tranzactie, impozitul fiind final. Inscrierea in Registrul Comertului si/sau in registrul asociatilor, dupa caz, a cesiunii partilor sociale nu se poate efectua fara justificarea virarii impozitului la bugetul de stat. Termenul de virare a impozitului este pana la data la care se depun documentele pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra partilor sociale la Registrul Comertului, indiferent daca plata titlurilor respective se face sau nu esalonat.

Se poate concluziona astfel ca orice cesiune a partilor sociale ale unei societati comerciale se poate realiza prin incheierea unui contract de cesiune, care poate fi incheiat si sub forma unui act sub semnatura privata. Cu toate acestea, intotdeauna, cesiunea presupune, sub sanctiunea nulitatii sau inopozabilitatii fata de terti, anumite conditii restrictive, care nu pot fi incalcate de catre partile contractante, in special in ceea ce priveste angajarea raspunderii, conditiile de impozitare, precum si obligativitatea inregistrarii acestuia, in conditiile legii.


Taguri: cesiune  parti sociale  capital social  contract de cesiune  cooptare asociat

Comanda
telefonic
0244.55.00.11
0732.22.33.55
Sondaj de opinie