Prima Pagina Stiri Proiect Ordonanta de urgenta pentru modificarea plafonului TVA
Cautare
Categorii

Proiect Ordonanta de urgenta pentru modificarea plafonului TVA

Actualizare 8.06.2012

!!! Proiectul de Ordonanta de urgenta 24/2012 a fost adoptat de guvern in sedinta din 30 mai 2012 si publicat in Monitorul Oficial nr. 384 din 7 iunie 2012 !!!

Promovarea acestui act normativ este determinata de necesitatea luarii unor masuri urgente pentru imbunatatirea administrarii persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA  si combaterea mai eficienta a evaziunii fiscale prin majorarea plafonului de scutire de TVA de la 35.000 de euro la 65.000 de euro si accelerarea procesului de scoatere din evidenta persoanelor impozabile care nu au un comportament fiscal adecvat, respectiv nu depun deconturi de TVA, sau nu desfasoara activitati economice o anumita perioada.

Potrivit prevederilor actuale in domeniul TVA, plafonul pana la care persoanele impozabile cu sediul activitatii economice in Romania pot aplica regimul special de scutire de TVA pentru intreprinderi mici reglementat la art. 152 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal este de 35.000 euro calculat la cursul de schimb de la data aderarii, respectiv 119.000 lei. In cazul persoanelor nou infiintate plafonul de scutire se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului.

Ca urmare solicitarii tarii noastre adresate Comisiei Europene, la propunerea acesteia, Consiliul Uniunii Europene a autorizat Romania sa majoreze plafonul de scutire pentru mici intreprinderi de la 35.000 la 65.000 de euro, la cursul de schimb al BNR valabil la data aderarii Romaniei la U.E, prin  Decizia  nr. 2012/181/UE, respectiv de la 119.000 lei la 220.000 lei. Masura vizeaza  implementarea acestei derogari in legislatia nationala si introducerea unor prevederi tranzitorii, astfel incat sa conduca la reducerea numarului persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea  imbunatatirii administrarii fiscale a acestor persoane si combaterii mai eficiente a evaziunii fiscale. Pe de alta parte, masura are ca efect simplificarea obligatiilor in materie de TVA ale persoanelor impozabile care realizeaza o cifra de afaceri anuala inferioara plafonului de 220.000 lei, avand in vedere ca acestea nu mai au obligatia depunerii de deconturi de TVA.

Totodata, pentru simplificarea determinarii plafonului de scutire de TVA au fost eliminate prevederile potrivit carora, in cazul persoanelor nou infiintate, plafonul de scutire se determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului.

In sectiunea Utile gasiti Proiectul de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea plafonului TVA prevede ca, la articolul 152, alineatele (1), (2)  si (5) - (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„(1) Persoana impozabila stabilita in Romania conform art. 1251 alin. (2) lit. a), a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 65.000 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii  si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxa, numita in continuare regim special de scutire, pentru operatiunile prevazute la art. 126 alin.(1), cu exceptia livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

(2) Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea alin. (1) este constituita din valoarea totala, exclusiv taxa in situatia persoanelor impozabile care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, taxabile sau, dupa caz, care ar fi taxabile daca  nu  ar  fi  desfasurate de o mica intreprindere, a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania conform art. 145 alin. (2) lit. b), a operatiunilor scutite cu drept de deducere si a celor scutite fara drept de deducere, prevazute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) si f), daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia urmatoarelor:

a) livrarile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1251 alin. (1) pct. 3, efectuate de persoana impozabila;

b) livrarile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b).

…………………………………………………………………………………

(5) Pentru persoana impozabila nou-infiintata care incepe o activitate economica in decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire este plafonul prevazut la alin. (1).

(6) Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire  si a carei cifra de afaceri, prevazuta la alin. (2), este mai mare sau egala cu plafonul de scutire prevazut la alin. (1) trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, conform art. 153, in termen de 10 zile de la data atingerii sau depasirii plafonului. Data atingerii sau depasirii plafonului se considera a fi prima zi a lunii calendaristice urmatoare celei in care plafonul a fost atins sau depasit. Regimul special de scutire se aplica pana la data inregistrarii in scopuri de TVA, conform art. 153. Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere, organele fiscale competente au dreptul sa stabileasca obligatii privind taxa de plata si accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrat in scopuri de taxa conform art. 153.

(7) Persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire prevazut la alin. (1) poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs. Solicitarea se poate depune  la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 1561. Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere a persoanelor impozabile din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea. Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153. Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art. 1562, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 1561, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA. In ultimul decont de taxa depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform prezentului titlu.”

 

Cititi aici >>> Noul plafon TVA va fi aplicat de la 1 iulie 2012

                >>> Trecerea la noul plafon TVA - inregistrarea

                        in scopuri TVA

                >>> Trecerea la noul plafon TVA - scoaterea din

                evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA


Taguri: infiintare firma  contabilitate firma  consultanta fiscala  scutire TVA  TVA  cod fiscal  anaf
TVA
Persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile, inregistrate in scopuri de TVA, care intentioneaza sa desfasoare operatiuni intracomunitare trebuie... mai mult
TVA
O firma din Romania platitoare de tva, emite o factura de servicii juridice catre un client din Austria, care are cod valid de TVA, Carui art.din Codul fiscal... mai mult

Comanda
telefonic
0244.55.00.11
0732.22.33.55
Sondaj de opinie