Prima Pagina Stiri Bonuri fiscale dupa 14.03.2013 – comunicat oficial MFP (legat de deducerea TVA si accent pe cele pentru livrare de carburanti)
Cautare
Categorii

Bonuri fiscale dupa 14.03.2013 – comunicat oficial MFP (legat de deducerea TVA si accent pe cele pentru livrare de carburanti)

În data de 14 martie 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr.136, Hotărârea Guvernului nr.84/2013 – pentru modificarea ÅŸi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004.

Una dintre modificările legislative în domeniul TVA instituite prin acest act normativ se referă la deducerea TVA pentru achiziÅ£iile de bunuri ÅŸi servicii pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile OrdonanÅ£ei de urgenţă a Guvernului nr.28/1999 privind obligaÅ£ia agenÅ£ilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările ÅŸi completările ulterioare.

Potrivit MFP, prin OrdonanÅ£a Guvernului nr. 15/2012 au fost transpuse prevederile Directivei 2010/45/CE privind facturarea. Una dintre prevederile transpuse în legislaÅ£ia naÅ£ională se referă la posibilitatea de a permite operatorilor economici să emită facturi simplificate dacă valoarea acestora este de cel mult 100 euro, inclusiv TVA, la cursul din data exigibilităţii TVA. Având în vedere că bonurile fiscale conÅ£in elementele minimale ale unei facturi simplificate ÅŸi acestea pot constitui documente pe baza cărora se poate deduce TVA, prin H.G. nr. 84/2013 au fost stabilite condiÅ£iile în care TVA poate fi dedusă pe baza bonuri fiscale.

Astfel, începând cu data de 14 martie 2013, prin intrarea în vigoare a H.G. nr.84/2013:

- pentru orice achiziÅ£ii de bunuri ÅŸi servicii, s-a prevăzut la punctul 46 alin.(3) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, astfel cum au fost modificate prin H.G. nr.84/2013, faptul că TVA poate fi dedusă de beneficiar, în condiÅ£iile legii, pe bază de bonuri fiscale emise în conformitate cu prevederile OUG nr. 28/1999, a căror valoare individuală, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro, dacă furnizorul/prestatorul a menÅ£ionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea în euro a valorii bonului fiscal este cursul din data emiterii bonului fiscal. Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanÅ£i auto pe baza de bonuri fiscale.
- la aceeaÅŸi dată ÅŸi-au încetat aplicabilitatea prevederile referitoare la justificarea deducerii TVA pentru carburanÅ£ii auto pe baza bonurilor fiscale, indiferent de valoarea acestora, emise conform OUG nr.28/1999, în condiÅ£iile în care acestea erau ÅŸtampilate ÅŸi aveau înscrise denumirea cumpărătorului ÅŸi numărul de înmatriculare a autovehiculului.

În vederea aplicării noilor prevederi, orice comerciant care doreÅŸte ca bonurile fiscale să poată constitui documente pentru deducerea TVA la beneficiari persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pot să-ÅŸi adapteze soft-urile aparatelor de marcat electronice fiscale astfel încât să poată înscrie pe bonuri, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de înregistrate în scopuri de TVA al beneficiarului.

Comerciantul care nu poate înscrie cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale codul de înregistrare în scopuri de TVA a beneficiarului, neavând un soft adaptat în acest sens, la solicitarea beneficiarilor va emite, potrivit legii, factura pentru livrările de bunuri ÅŸi/sau prestările de servicii care să cuprindă toate elementele prevăzute la art.155 alin.(19) din Codul Fiscal.

În situaÅ£ia în care beneficiarul solicită totuÅŸi emiterea unei facturi care să cuprindă toate elementele prevăzute la art.155 alin.(19) din Codul Fiscal, deÅŸi comerciantul are un soft adaptat prin care poate insera codul de înregistrare în scopuri de TVA a beneficiarului, potrivit legii comerciantul are obligaÅ£ia să emită această factură, pe lângă bonul fiscal.

Sursa – http://www.mfinante.ro/


Taguri: deducere tva carburant dupa 14.03.2013  bonuri fiscale carburant dupa 14 martie 2013

Comanda
telefonic
0244.55.00.11
0732.22.33.55
Sondaj de opinie