Prima Pagina Forum Contabilitate In cazul obtinerii de venituri din activitati independente este obligatorie achitarea contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate?

In cazul obtinerii de venituri din activitati independente este obligatorie achitarea contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate?

Postat de adip la 04-01-2012 10:36:15
Subiect: In cazul obtinerii de venituri din activitati independente este obligatorie achitarea contributiei individuale de asigurari sociale de sanatate?
Potrivit prevederilor art.257 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate, sub forma unei cote de 6,5%, care se aplică asupra:
a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;
b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfăşoară activităţi independente care se supun impozitului pe venit;
Totodată, alin. (3) din acelaşi act normativ stabileşte că persoanele care realizează în acelaşi timp venituri de natura celor prevăzute la alin. (2) lit. a) - d) şi f), contribuţia se calculează asupra tuturor acestor venituri.
Ca urmare, se datorează contribuţia de asigurări de sănătate atât pentru veniturile salariale, cât şi pentru veniturile obţinute din activitatea independentă desfăşurată.
Mai precizăm că, potrivit prevederilor art.257 alin.(5) şi alin.(7) din Legea nr.95/2006, contribuţia de asigurări de sănătate aferentă veniturilor din activităţi independente se plăteşte trimestrial de către persoana asigurată.